Procentai
RETRO

Bangladešas: malda už mirties bausmės panaikinimą

bausmesPopiežius ragino visus geros valios žmones vienytis dėl mirties bausmės pasaulyje panaikinimo, ir prie iniciatyvos jungiasi ne tik krikščionys, bet ir kitų religinių bendruomenių lyderiai.

Bangladešo katalikų bendruomenė bando didinti visuomenės sąmoningumą ir ragina melstis, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Taip jie atsiliepia į popiežiaus intenciją, kurią Šventasis Tėvas rugsėjo mėnesį buvo patikėjęs savo pasauliniam maldos tinklui.

„Visiškai sutinkame su popiežiumi dėl būtinybės panaikinti mirties bausmę ir Bangladeše. Mūsų gyvybių šeimininkas yra Dievas, jo dėka esame gyvi ir tik jis jas gali atimti, niekas neturi teisės nutraukti gyvybę“, sako kunigas Patrickas Gomesas, Bangladešo vyskupų konferencijos krikščionių vienybės ir tarpreliginio dialogo komisijos sekretorius.

Kunigas primena, kad niekas neturi teisės žudyti kito žmogaus, ar jis būtų šventasis ar nusidėjėlis. Reikia rasti adekvačias bausmes ir būdus, alternatyvius mirties bausmei, galima būtų lydėti nuteistuosius atgailos, susitaikymo su gyvenimu ir nuskriaustais žmonėmis keliu. Meile ir rūpinimusi galima perkeisti širdį, Dievas gali ją perkeisti.

Bangladešo tikintieji vienijasi prie raginimo panaikinti mirties bausmę, sako kun. Gomesas, primindamas, kad visi tikintieji šį mėnesį meldžiasi, kad būtų panaikinta mirties bausmė. Popiežius ragino visus geros valios žmones vienytis dėl mirties bausmės pasaulyje panaikinimo, ir prie iniciatyvos jungiasi ne tik krikščionys, bet ir kitų religinių bendruomenių lyderiai.

Bangladešo budistų federacijos sekretorius Bhikkhu Sunanda Priyo sako, kad net jei žmogus įvykdo sunkų nusikaltimą, pagal budistų pasaulėžiūrą nevalia jo žudyti, veikiau reikia būti šalia jo, patarti, kalbėtis su nuteistuoju, kad jis galėtų keistis. Jei žmogus nuteisiamas mirties bausme, jis negali eiti atgailos keliu, todėl negali pajusti ir suprasti, ką padarė ne taip. Tad pagal budistų viziją visame pasaulyje reikėtų panaikinti mirties bausmę.

Induistas Sujon Roy irgi palaiko popiežiaus maldos intenciją – mirties bausmė niekada neišsprendžia problemų. Tai prieštarauja Dievo kūrimui, reikėtų peržiūrėti įstatymus, mano jaunasis induistas.

Tačiau musulmonai, kurių šalyje dauguma, turi kitokią nuomonę. Dakos Daruso mečetės imamas Mohammadas Hatamas sako, kad islamo tradicija leidžia mirties bausmę, ir kaip atgrasymo priemonė gali padėti sumažinti nusikaltimų.

Bangladeše per pastarąjį pusmetį mirties bausme nuteisti 162 žmonės. Pagal Bangladešo baudžiamąjį kodeksą mirties bausmė gali būti taikoma už 33 rūšių nusikaltimus, nuo 2020 m. vyriausybė patvirtino mirties bausmės taikymą už išprievartavimą. Pagal „Amnesty International“ duomenis, mirties bausmių vykdymas 2021 m. šalyje išaugo 60%.

(DŽ / Fides)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode